Vinter 2003

Publikationen styr valet av vinterväghållningsstandard på det statliga vägnätet.

Publikationen kompletteras med ATB Vinter 2003, dåvarande Vägverket, publikation 2002:148, och Metodbeskrivning 110:2000 publikation 2002:149.

Publikationen ersätter Allmän teknisk beskrivning av driftstandard, Drift 96, väglagstjänster, dåvarande Vägverket, publikation 1996:016

Vinter 2003 (pdf-fil, 300 kB)

Beslut revidering av Vinter 2003, 2006-12-03 (pdf-fil, 637 kB)

Beslut revidering av Vinter 2003, 2008-09-08 (Wordfil, 42 Kb)

(Dåvarande) Vägverkets ersättningsmodell för vinterväghållning (pdf-fil, 148 kB)

Beslut (dåvarande) Vägverkets ersättningsmodell vinter (pdf-fil, 157 kB)

(Dåvarande) Vägverkets ersättningsmodell vinter 2009-09-01 (Wordfil, 491 kB)