Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Miljödokument, drift och underhåll väg

Här hittar du alla de dokument som i Drift- och underhållskatalogen direkt kan klassificeras under ämnesområdet Miljö.

Trafikverkets styrande och vägledande dokument

ATB VÄG 2005 Publikation 2005:112

Äldre versioner av ATB VÄG

Förbud mot kemisk bekämpning av växter, IFS 1996:1 (pdf-fil, 123 kB, öppnas i nytt fönster)

Hantering av tjärhaltiga beläggningar – publikation 2004:90 (Trafikverkets publikationsdatabas)

Handbok för återvinning av asfalt – publikation 2004:91 (Trafikverkets publikationsdatabas)

Komposteringstoaletter på Susedalens rastplats, uppföljning av funktion (pdf-fil, 1 MB, öppnas i nytt fönster)

Miljöbedömning av anläggningsprodukter – Förstudie – publikation 2002:29 (Trafikverkets publikationsdatabas)

Miljökrav vid upphandlling av entreprenader och tjänster - publikation 2006:105 (Trafikverkets publikationsdatabas)

Skötselplan för artrika vägkanter i Jämtlands län (VV Region Mitt) (pdf-fil, 2 MB, öppnas i nytt fönster)

Testprojekt driftområde Falköping (Mål och mått för natur- och kulturvärden) (pdf-fil, 811 kB, öppnas i nytt fönster)

VV Metodbeskrivning 905:1993. Allmänt. Bestämning av vattens korrosiva egenskaper – publikation 1993:32 (Trafikverkets publikationsdatabas)

Vägdikenas funktion och utformning - En beskrivning av multifunktionella diken – 2003:103 (Trafikverkets publikationsdatabas)

Vägkantsvegetation. Metoder för inventering och uppföljning, Vägverket, Region Väst – publikationn 2001:48 (Trafikverkets publikationsdatabas)

Blanketter till Vägkantsvegetation:

Exempel på slutlig blankett (pdf-fil, 231 kB, öppnas i nytt fönster)

Fältblanketter (pdf-fil, 117 kB, öppnas i nytt fönster)

Slutlig blankett (pdf-fil, 193 kB, öppnas i nytt fönster)

Vägsaltets effekter på mark- och vattenkemin i små skogsområden i sydöstra Sverige – publikation 2000:35 (Trafikverkets publikationsdatabas)

Dikning och dikningsjord (Trafikverkets publikationsdatabas)

Slåtter och uppsamling av vegetation på vägkanter (Trafikverkets publikationsdatabas)

Vägverkets (nuvarande Trafikverkets) inriktningsdokument för natur, kulturmiljö och friluftsliv i väghållning (Trafikverkets publikationsdatabas)

Författningar och andra krav

Förordning om växtskyddsmedel (2006:1010), Notisums webbplats, öppnas i nytt fönster

Förordning om hushållning med mark- och vattenområden m.m. (1998:896), Notisums webbplats, öppnas i nytt fönster

Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899), Notisums webbplats, öppnas i nytt fönster

Förordning om kemiska produkter och biotekniska organismer (1998:941), Notisums webbplats, öppnas i nytt fönster

Förordning om vattenverksamhet m.m. (1998:1388), Notisums webbplats, öppnas i nytt fönster

Lag med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet (1998:812); Notisums webbplats, öppnas i nytt fönster

Miljöbalken (1998:808), Notisums webbplats, öppnas i nytt fönster

Renhållningsförordning (1998:902), Notisums webbplats, öppnas i nytt fönster

Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412), Notisums webbplats, öppnas i nytt fönster