Entreprenörsdokument, drift och underhåll väg

Trafikverkets drift- och underhållskatalog är ett hjälpmedel för dig som arbetar med drift och underhåll av vägar.

I drift- och underhållskatalogen finns dokument som ingår i våra upphandlingar, länkar till olika intressenter och presentation av aktuell forskning.

Vi har delat in dokumenten i tre grupper:

  1. GPS-positionerade fordon
  2. Kontraktsdokument: dokument som klassificeras som kontraktshandlingar
  3. Ämnesområden: föreskrifter, metodbeskrivningar, handböcker och andra typer av styrande och vägledande dokument.