Anmälningssida informationsmöte om införandet av vägnät för långa lastbilar

  • 12 juni, kl 13-14
  • Digitalt via Skype
  • Möteslänken skickas ut några dagar i förväg.

Sista anmälningsdag är 8 juni.