Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vägtransportledare

Vägtransportledare eskorterar långa, tunga och breda dispenstransporter. Med eskort avses i lagen (2004:1167) om vägtransportledare medverkan av en person som har rätt att ge anvisningar för trafiken på väg.

Trafikverket kan ange särskilda villkor för en dispenstransport. Normalt gäller eskort för transporter som är bredare än 4,5 meter och/eller längre än 35 meter. Tunga dispenstransporter som kräver avstängning av övrig trafik för passage av broar i vägbanemitt (bromitt) kräver också eskort. Även för andra situationer kan eskortvillkor anges i beslutet.

Du känner igen vägtransportledarna på deras klädsel och tjänstetecken och på de fordon som de använder vid yrkesutövningen. Som trafikant är du skyldig att följa vägtransportledarens anvisningar.

Vägtransportledaren har samma rätt som polisen att ge anvisningar till övriga trafikanter med polismans tecken för att transporten ska kunna föras fram på ett trafiksäkert sätt och hindra övrig trafik så lite som möjligt.