Belagd vägsträcka.

Information om belagda vägar, verktyget PMSv4 (ersätter PMSv3)

I PMS-applikationerna kan du få fram information om våra statliga vägar i Sverige och de åtgärder som är gjorda på vägnätet. PMS står för Pavement Management System.

PMSv4 visar information som är baserade på detaljerade data om vägnätet och som samlats in under lång tid. Presentationen får du i form av kartor, tabeller eller diagram. Våra primära data avser beläggningsåtgärder och avvattningsåtgärder samt tillståndsmätningar med tillhörande foton från vägen (det senare finns hittills endast för det belagda vägnätet).

PMSv4 är den gällande applikationen, PMSv3 har ersatts

PMSv3 har funnits sedan 2012, både internt inom Trafikverket och externt. Den externa delen stängdes ner i slutet av september 2022 och den interna delen i mitten av februari 2023.

Vi har istället lanserat en förbättrad och vidareutvecklad version kallad PMSv4 vilken driftsattes externt den 13 september 2022. Även för PMSv4 extern miljö kan applikationen användas utan att skapa ett användarkonto. 

Förbättringar i PMSv4 mot PMSv3

PMSv4 tillgängliggör mer data än vad som funnits i PMSv3. Dels gäller det avvattningsåtgärder som rapporterats men det börjar även komma in åtgärdsrapporteringar för grusvägar, både för ytskiktet och för avvattning, som tillgängliggörs via PMSv4. Det finns även nya data från vägytemätningarna exempelvis sprickmätningar och högupplöst tvärprofil (för belagd väg).  

PMSv4 Analysera sträcka

PMSv4 Analysera sträcka är mer dynamiskt och användaren kan själv ändra layout för hela visningen genom att själv styra hur breda diagram ska vara eller var respektive komponent ska placeras. Man kan välja in flera variabler i samma diagram och man kan dessutom enklare zooma in och ut på en sträcka direkt i ett diagram. Förändringar i layout kan man namnge och spara som diagramvyer som man sedan kan välja mellan.

Att man ser alla tidigare års foton från vägytemätningarna som en ”tumnagel” under fotot är också en uppskattad ny funktion.

Sök sträckor

Sök sträckor har också omarbetats och man får nu fram en tabell med aggregerad summering av antal meter per riktning/körfält för de villkor man sökt på. För att extra tydligt visa fördelningen av resultatet genereras även ett pajdiagram.

Tyvärr finns inte Google Streetview-funktionen i PMSv4 extern, vilken funnits i PMSv3.

Ny funktion: ”Position” – löpande längd visas i mobilen

En ny funktion lanseras i PMSv4 extern den 15 februari. Den är till för att använda ute vid/på vägen och är främst lämpad för användning på mobiltelefon. Den innebär visning av vägnummer samt vid vilken ”löpande längd” man befinner sig. Även GPS visas i Sweref 99TM. Separat manual finns för funktionen.

Handledning för användare

För att lära sig hantera PMSv4 finns lathundar i meddelande på startsidan.

Det är viktigt att besöka systemets startsida eftersom vi där informerar om nyheter i systemet, kända brister och information om tillfälliga driftstopp.

Behörighet

PMSv4 extern är helt öppet för alla, så ingen behörighetsansökan krävs för att komma åt det. Detsamma gäller vår interna version som är öppen för alla med Trafikverkskonto.

För de som har trafikverkskonto kan behov finnas av att logga in från extern dator till interna PMSv4. I det fallet krävs en behörighetsansökan för PMSv4-EA. När man har den dyker PMSv4 upp i listan av tillgängliga system vid inloggning via Trafikverkets Min sida extern åtkomst.

Rapportera felaktigheter

Vår ambition är att hålla både data och information uppdaterade, men vi ber användarna att vara uppmärksamma på eventuella fel eller brister som kan förekomma och meddela oss om det. (Kontakt tas via formuläret under ”Kontakta oss” eller via mejl till vår förvaltningsbrevlåda. Adressen står i sidfoten i PMSv4.)

Trafikverket tar inte något ansvar för att data är korrekta eller fullständiga. Vi kan inte heller ansvara för att de data som finns tillgängliga via PMSv4 exakt återger de data som dataägare eller leverantör har levererat.

Data som tillhandahålls i  PMSv4 extern, via Lastkajen eller öppna API ser vi som öppet data och kan därmed användas i enlighet med Creative commons. 

Mer information om data i PMSv4

Information om åtgärder (beläggningar och avvattning) kommer från rapporteringar gjorda i andra PMS-applikationer inom Trafikverket. Här finns även data från tidigare system och beläggningsliggare vilket innebär att det finns historik om beläggningsåtgärder från cirka 60-talet. För avvattning har rapporteringen inte gjorts lika länge eller lika omfattande.

Information om tillstånd på vägytan kommer från årliga vägytemätningar, vilket hittills bara utförts på belagda vägar. Större vägar mäts varje år och på alla körfält medan mindre vägar normalt mäts vartannat år och då bara i ena riktningen (vart fjärde år sker även där mätning i båda riktningarna). Mer beskrivning av vad vägytemätning är finns i länk nedan.  

Dessa data går även att få tag på via Lastkajen och Trafikverkets öppna API.