Miljökrav i entreprenader

Sida om miljökrav som ska tillämpas vid entreprenader som beställs av Stockholms, Göteborgs, Malmö stad eller Trafikverket. Kraven bygger på en överenskommelse och handlar om att minska miljö- och klimatpåverkan vid genomförande av entreprenader.

För entreprenader där Trafikverket är beställare har vissa anpassningar och tillägg av kraven gjorts. Utöver dessa krav kan det även tillkomma objekts- och platsspecifika krav. Dessa anges då i förfrågningsunderlaget.

Stockholms, Göteborgs, Malmö stad och Trafikverket har tillsammans tagit fram en gemensam vägledning till kraven.

Övriga städer eller kommuner kan med fördel använda kraven i sina upphandlingar samt referera till vägledningen om det godtas av respektive nämnd och/eller kommunfullmäktige.