Inbjudan till dialog - status och utveckling av fordon och maskiner för anläggningsbranschen

Dialogen är kopplad till nollutsläpp från fordon som kan användas inom projekt Djupdalen, Tvärförbindelse Södertörn.

Trafikverket håller dialoger beträffande status och utveckling av fordon och maskiner för anläggningsbranschen och bjuder nu in till dialog.

Dialogen är kopplad till nollutsläpp från fordon som kan användas inom projekt Djupdalen, Tvärförbindelse Södertörn.

Syftet är att undersöka vilka möjligheter marknaden ser och vad projektet behöver fokusera på för att uppnå nollutsläpp i kommande entreprenad.

Välkomna att höra av er vid intresse att delta.

Kontaktuppgifter:

Olow Svonni – Projektledare innovation
E-post: olow.svonni@trafikverket.se