Trafikverkets kvalificeringssystem (TransQ)

Trafikverket genomför järnvägsrelaterade upphandlingar enligt försörjningslagen (LUF). Om dessa upphandlingar är över tröskelvärdet använder vi oss av ett kvalificeringssystem, TransQ.

För att ha möjlighet att delta i dessa upphandlingar ska du finnas med i Trafikverkets kvalificeringssystem, TransQ. På sidan "Tröskelvärden för upphandling" kan du läsa om vilka tröskelvärden som gäller.

Tröskelvärden för upphandling

TransQ är ett internetbaserat leverantörsregister och kvalificeringssystem som drivs av företaget Achilles på uppdrag av de ledande nordiska transportorganisationerna. Genom att använda TransQ får vi en snabbare och effektivare upphandlingsprocess, eftersom de leverantörer som finns med i TransQ är kontrollerade och godkända som leverantörer till Trafikverket.

När kvalificeringssystemet används, väljer Trafikverkets upphandlare ut de leverantörer som får tillgång till förfrågningsunderlaget. Valet görs från de kategorier i TransQ som bäst passar in på den vara, tjänst eller entreprenad som ska upphandlas. 

En årlig administrativ avgift tas ut för att vara registrerad i TransQ.

Att Trafikverket använder TransQ för upphandlingar över tröskelvärdet annonseras en gång per år i en allmänt tillgänglig databas i Sverige och i EU-databasen TED. I annonsen finns en lista på alla varor, tjänster och entreprenader som vi kan tänkas upphandla.

En normal kvalificeringsprocess för en nyregistrerad leverantör tar upp till fyra veckor från beställning till kvalificering. Läs mer om hur du kvalificerar dig i TransQ på Achilles webbplats. Se länk nedan.