Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Inkoppling på Haparandabanan. Den optiska signalen ersätts av en ERTMS signalpunktstavla.

Utbyggnad och tidplaner för ERTMS

En succesiv utbyggnad och införande av ERTMS kommer fortgå en bit in på 2040 talet. Utbyggnaden av det nya signalsystemet kommer att pågå till efter 2040.

Vilka banor som byggs ut först styrs bland annat av hur gammal och sliten anläggningen är, det vill säga behovet av reinvestering men även möjligheter till finansiering samt med hänsyn till kapacitetspåverkan vid ett införande, tex möjlighet till omledning.

Malmbanan. Utbyggnaden för sträckan Riksgränsen-Boden inleddes med förberedande arbeten i maj 2019. Driftsättning Riskgränsen-Boden sker från 2023. Sträckan Boden-Luleå är planerad att ske i perioden fram till 2029.

Utbyggnaden och tidplanen för resterande nät har varit under översyn 2021. Ett nytt förslag till nationell införandeplan har lämnats in som en del av Trafikverkets förslag till ny nationell plan. Regeringen väntas fatta beslut om nationell plan under våren 2022. Den reviderade införandeplanen bygger på en succesiv utrullning och en gradvis upprampning med hänsyn tagen till såväl reinvesteringsbehov som tid för omställning som krävs för ett införande.