Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Styrande dokument för ERTMS

Här hittar du ett urval av de dokument som ligger till grund för införandet av ERTMS i Sverige. Alla dokument öppnas i nytt fönster.

I grunden finns den europeiska och svenska lagstiftningen som i sin tur ligger till grund för införandeplanen. Utöver lagstiftning och införandeplan återfinns trafikeringsförutsättningarna för operatören i järnvägsnätsbeskrivningen.

Införandeplan för ERTMS håller på att revideras.

Nyttiga länkar

Järnvägslagstiftning:

Järnvägstekniklag SFS 2022:366
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/jarnvagstekniklag-2022366_sfs-2022-366

Teknisk Specifikation för Driftkompatibilitet, TSD. Mest intressant är TSD Trafikstyrning & signalering, dvs. förordning (EU) 2016/919. Gällande senaste utgåva av den på samtliga EU-språk hittar man på eur-lex: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/ALL/?uri=CELEX:32016R0919

Näst mest intressant är TSD Drift, dvs. förordning (EU) 2019/773 (som innehåller trafikregler för ERTMS-banor). 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32019R0773

EU:s järnvägsmyndighet:
European Union Agency for Railways
www.era.europa.eu

Trafikverkets nationella plan för infrastrukturen:
Regeringen har fastställt nationell plan för transportinfrastrukturen 2022−2033 - www.trafikverket.se

Trafikverkets järnvägsnätbeskrivning:
Vad är Järnvägsnätsbeskrivningen? - Bransch (trafikverket.se)

Infrastrukturägare i våra grannländer:
Norge
www.banenor.no Sök ERTMS

Danmark
www.banedanmark.dk Sök ERTMS

Tyskland
DB Netze Sök ETCS

EU:s ERTMS koordinator Matthias Ruete:
European Rail Traffic Management System (europa.eu)