Pilotbanor ERTMS

Efter systemgodkännande på testbanorna införs ERTMS-systemet på pilotbanor. Det finns fyra pilotbanor.

Botniabanan driftsattes 2010, och löper mellan Västeraspby och Gimonäs. Alstom är leverantör. Version: M95, SR 7.3. År 2021 ersatte och installerades Baseline 2 R2 SR 8.2.

Ådalsbanan driftsattes 2011 och sträcker sig mellan Sundsvall och Västeraspby. Alstom är levarantör. Version: M95, SR 7.3. År 2021 ersatte och installerades Baseline 2 R2 SR 8.2.

Haparandabanan driftsattes 2013 och går mellan Buddbyn och Haparanda. Hitachi är leverantör. Version: M11, V4.

Västerdalsbanan har systemnivå L3 istället för L2. Den installerades 2012 på sträckan Repbäcken–Rågsveden–Malung. Alstom är leverantör. Version är Regional SR 7.1. Trafikverket kommer inte att gå vidare med denna version, systemnivå L3. Ett projekt är startat för att ersätta nuvarande system med Baseline 3 R2.