Nattbild från testcentralen Katrineholm-Åby.

Nattbild från testcentralen för Katrineholm-Åby.

Testbana ERTMS Katrineholm–Åby

Testbanan Katrineholm–Åby driftsattes i slutet av 2017. Den ligger på den befintliga järnvägen mellan Katrineholm och Åby, har en längd på 37 kilometer och en STH på 200 kilometer/timme.

Testerna genomförs nattetid på det ena spåret, uppspåret. Ordinarie trafik trafikerar då nedspåret. Testplanering sker lång tid innan tester genomförs – omkring ett år i förväg – och baseras på det behov som finns.

Under testerna kopplas ERTMS in parallellt med det ordinarie signalsystemet (system H). På så sätt kan testerna genomföras med bibehållen säkerhet, som provdrift enligt ordinarie regelverk. Trafikverket har tagit fram ett generellt Provdriftsbeslut som gäller för samtliga tester på testbanan.

Nedan finns länkar för ”Ansökan för test” och annat som kan vara till hjälp inför en önskad testperiod.