Malmtåg på testbanan.

På testbanan i Mertainen testas LKAB:s IORE-lok.

Testbana ERTMS Mertainen

Syftet med etablering av testbanan Mertainen är att säkerställa ombordsystemgodkännande för LKAB:s IORE-lok inför införandet av ERTMS på Malmbanan. Detta eftersom IORE-loken inte kan transporteras till testbanan Katrineholm-Åby.

Testbanan driftsattes under hösten 2018 och ligger på den befintliga järnvägen Råtsi-Svappavaara. Banan har en längd på 17 kilometer och en STH på 80 kilometer/timme. Testerna genomförs primärt nattetid. De planeras in efter behov och genomförs som provdrift enligt ordinarie regelverk.

Under testerna kopplar vi in ERTMS parallellt med det ordinarie signalsystemet (system H). På så sätt kan vi testa med bibehållen säkerhet. Testerna görs som så kallade provkörningar. Trafikverket har tagit fram ett generellt Provdriftsbeslut som gäller för samtliga tester på testbanan.

Nedan finns länkar för ”Ansökan för test” och annat som kan vara till hjälp inför en önskad testperiod.