Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Nya kablar för seriell-ATC har godkänts

Kablarna TRV-ELALV 4x0,9 mm² och TRV-ELAQBUV 4x0,9mm² kommer inom kort att ersättas.

De nya kablarna benämns TRV-ECALLEV 2x2x0,9mm² respektive TRV-ELAQQBEV 2x2x0,9mm².

Kablarna kopplas mellan kodare och baliser alternativt mellan utdelar och baliser. Utrustningen i båda ändarna är från vår systemleverantör Alstom (tidigare Bombardier Transportation).

Kravställningen för kablarna har uppdaterats för att bättre tåla yttre elektriska störningar. För att kunna uppnå dessa krav har kabelkonstruktionen ändrats. Tidigare kablar var uppbyggda genom att alla fyra ledarna var lindade runt varandra. Den nya konstruktionen består av två par. Inga skillnader i färger på ledarna.

En viktig ändring som kommer märkas är att de nya kablarna har två mantlar för att passa hylsdonet. Anledningen till detta är att konstruktionen med två par ger en ökad diameter och för att passa hylsdonet behövs denna lösning. De dubbla mantlarna ger en ökad robusthet.

En uppdatering av TRVINFRA-00307 kommer göras för att beskriva hur kontaktering ska göras. Detta är planerat att ske i juli. Tills dess att uppdatering har skett har ett tillfälligt dokument getts ut som beskriver hur kablarna ska hanteras. Dokumentet hittas i datakällan ”Förvaltning Underhåll” i katalogen ”Signaldokumentation extern åtkomst\ATC\Kablar”

På grund av den förändrade konstruktionen från tidigare relativt enkla konstruktioner kommer priset på kablarna öka.

Du loggar enklast in genom ProjectWise Browser:
Projectwise Browser

För information om hur du söker behörighet, se sidan
Signaldokumentation Förvaltning Underhåll