beskuren ritning
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Ställverk 95 – Uppdaterade typritningar

Uppdaterade typritningar för linjeblock har tagits fram

Felrättningar på följande ritningar har gjorts.

Ritningsnummer Ritningsbeskrivning Ändring
Stlv95-19_6101
Linjeblockering, Enhet 1 (N201), Linjeanslutning L+/- Lagt till frontkontakt 12-22 för relä H
Stlv95-19_6110 Linjeblockering, Enhet 1 (N201), Kontaktförteckning +H1 Lagt till frontkontakt 12-22 för relä H
Stlv95-19_6201 Linjeblockering, Enhet 2 (N204), Linjeanslutning L+/- Lagt till frontkontakt 12-22 för relä H
Stlv95-19_6210 Linjeblockering, Enhet 2 (N204), Kontaktförteckning +H4 Lagt till frontkontakt 12-22 för relä H
Stlv95-19_6301 Linjeblockering, Enhet 3 (U203), Linjeanslutning L+/- Lagt till frontkontakt 12-22 för relä H
Stlv95-19_6310 Linjeblockering, Enhet 3 (U203), Kontaktförteckning +H7 Lagt till frontkontakt 12-22 för relä H
Stlv95-19_6401 Linjeblockering, Enhet 4 (U202), Linjeanslutning L+/- Lagt till frontkontakt 12-22 för relä H
Stlv95-19_6410 Linjeblockering, Enhet 4 (U202), Kontaktförteckning +H10 Lagt till frontkontakt 12-22 för relä H
Stlv95-19_7101 Linjeblockering, Enhet 1 (L201), Linjeanslutning L+ Lagt till frontkontakt 5-6 för relä L+
Stlv95-19_7112 Linjeblockering, Enhet 1 (L201), Kontaktförteckning +H3 Lagt till frontkontakt 5-6 för relä L+
Stlv95-19_7201 Linjeblockering, Enhet 2 (L202), Linjeanslutning L+ Lagt till frontkontakt 5-6 för relä L+
Stlv95-19_7212 Linjeblockering, Enhet 2 (L202), Kontaktförteckning +H6 Lagt till frontkontakt 5-6 för relä L+

Ritningarna hittas i datakällan Förvaltning Underhåll under mappen Signaldokumentation extern åtkomst.

Du loggar enklast in genom Projectwise browser:

För information om hur du söker behörighet: