Denna nyhet är äldre än 6 månader

Ställverk 95 – Godkända system och komponenter

Dokumentet Godkända system och komponenter för Signalställverk M95 har uppdaterats.

En lista på ändringar som gjorts följer:

  • POINT_E version 5.3 godkänd
  • CCM-E version 2.5 godkänd
  • LMP 5.4 godkänd
  • ERTMS E2-systemet CBSS_BV_L2-14.3 SR8.2 Godkänd
  • Kontron 2 godkänd för system E2
  • Nya godkända servicepaket
  • Förtydliganden och rättningar


Beslutet lagras på Förvaltning Underhåll under ”Signaldokumentation extern åtkomst”.

Du loggar enklast in genom Projectwise browser:

För information om hur du söker behörighet: