Denna nyhet är äldre än 6 månader

Signalsystemet ERTMS M95E2 har godkänts som Tekniskt Godkänt järnvägsMaterial (TGM)

Signalsystemet ERTMS Modell 95 System E2, Systemrelease 8.2 Version 14.3, har godkänts som Tekniskt Godkänt Järnvägsmaterial (TGM).

Signalsystemet M95E2 med produktbeteckningen CBSS_BV_L2, Systemrelease 8.2 Version 14.3, tillsammans med hårdvara för centralenheter (ställverk/radioblockcentral) i Kontron2-plattformen betraktas som tekniskt godkänt järnvägsmaterial för ERTMS nivå2 signalering.

Denna systemrelease baseras på Trafikverkets kravspecifikation, Funktionsprodukt, FP5.2.1 vilket i sin tur baseras på UNISIG/ERTMS specifikation, Control Command and signaling, CCS TSI, Baseline 3 Release 2.

Godkännandet begränsas dock till användning endast på Malmbanan samt på befintliga pilotbanorna, Ådals- och Botniabanan. Begränsningen grundar sig på att denna systemrelease innehåller avvikelser som har påverkan på användarperspektiv, systemets tillgänglighet samt gränssnittproblematik mot andra systemleverantörer som inte blivit validerad och säkerhetsbevisad.

Beslutet samt beslutsunderlag går att läsa i Projectwise under ”Signaldokumentation extern åtkomst” på ”Förvaltning Underhåll”:

Signalställverk M95E2 - Beslut om tekniskt godkänt järnvägsmaterial signalsystemet ERTMS M95E2, SR8.2 Version14.3 _pdf

Signalställverk M95E2 - Beslutsunderlag tekniskt godkänt järnvägsmaterial signalsystemet ERTMS M95E2 SR8.2 V14.3_pdf

Du loggar enklast in genom Projectwise browser:

ProjectWise Browser (trafikverket.se)

För information om hur du söker behörighet:

Signaldokumentation Förvaltning Underhåll - Bransch (trafikverket.se)