En plankorsning med signaler av Alex-teknik

Kostnadsfritt webbinarium för dig som projekterar plankorsningar inom kompetensområdena signalteknik, elkraftteknik eller vägteknik

Du som behöver veta mer om projektering av plankorsningar med Alex-teknik, är välkommen till Webbinarium den 1 februari 2023, 09:00–11:00.

Alex och TRVINFRA innebär ofrånkomligen nya arbetssätt. Gamla tumregler som alltid gällt kan ha ändrats eller sakna relevans. Nu reder vi ut begreppen.

Förkunskaper:
Att kunna ladda hem följande dokument från trafikverket.se:

 • TRVINFRA-00304, version 9
 • TDOK 2015:0311

Agenda

 • TRVINFRA, Puben,
 • Situationsplan, bladnumrering, plk-id, vägnamn
 • Plankorsningens utformning, bomlängd, cykelbana, hägnad, kanalisation, fundamentshöjd
 • Hantera brister i vägsystemet, kort magasin, krön, korsningsvinklel
 • Placering av kryssmärkesstolpar, t8-regeln, placering av bomdriv
 • Bommarnas färger, bomkjolar
 • Teknikutrymmen, skåp, lådor
 • Märkning, platsinformation
 • Kraftanläggning, väggintag, jordning, batterireserv
 • Tvåsidig frånkoppling
 • Stödfunktioner, felindikering, kameraövervakning, låssystem, MVNO
 • Övriga frågor

Anmälan

Skicka in din anmälan med e-post så här:
Mottagare: plankorsning@trafikverket.se
Ange även följande: telefon; stationeringsort; yrkestitel/arbetsuppgifter

Möteslänk

Anslut till Skype-mötet

Anslutningsproblem? Prova Skype Web App