Begränsad bemanning av Godkännandestödet samt Förteckning över anmälda ärende hos Transportstyrelsen för behandling under sommaren 2024

Nya ärende inskickade till Godkännandestödet veckorna 27-31 kommer att behandlas först efter vecka 31.

Bemanningen för Godkännandestödet är begränsad under veckorna 27-31.

Tänk på att nya ärende inskickade till Godkännandestödet veckorna 27-31 kommer att behandlas först efter vecka 31.

Saknas projekt i listan med inkoppling under juni till och med september är det hög tid att anmäla det till Transportstyrelsen. Ibruktagningar ska annonseras 4 månader i förväg.

Bemanning Teknisk Säkerhetsstyrning Signal och Godkännandestödet och förteckning över anmälda trafikverksärenden hos Transportstyrelsen som kräver godkännande eller
annan åtgärd under sommaren 2024 (pdf, 200 kB)