Transportsektorns samverkan inför samhällsstörningar (TP SAMS)

Samhällsviktiga transporter måste kunna genomföras även vid samhällsstörningar. Transportresurser kan även vara avgörande i hanteringen av en störning. Därför samarbetar transportsektorn inför samhällsstörningar.

Långvariga elavbrott, svåra stormar och översvämningar är exempel på händelser som kan drabba transportsektorn hårt. Planering krävs även för den värsta tänkbara samhällsstörningen; höjd beredskap och krig.

Vad var TP SAMS?

För att stärka transportsektorns möjligheter att förflytta passagerare och gods från A till B även vid samhällsstörningar, samverkade transportbranschen och myndigheterna genom TP SAMS. TP SAMS var ett sätt för transportbranschen och myndigheterna att tillsammans hitta lösningar på utmaningar som samhällsstörningar medför.

Vad händer nu?

I den nya strukturen för krisberedskap och civilt försvar, där Trafikverket är sektorsansvarig myndighet för beredskapssektor Transporter sedan den 1 oktober 2022, etableras en ny form för samverkan och samordning.

Den 1 oktober ersätts TP SAMS av Beredskapssektor Transporter Privat - Offentlig Samverkan (BT POS), med syftet att bredda och fördjupa samverkan mellan näringsliv och myndigheter. Den 3 oktober arrangeras ett startmöte för samverkan.

Har du frågor om det tidigare forumet TP SAMS?

Hör gärna av dig till ordförande för TP SAMS: Anders Landén, klicka på "Kontakta oss" ovan.