Transportsektorns samverkan inför samhällsstörningar (TP SAMS)

Samhällsviktiga transporter måste kunna genomföras även vid samhällsstörningar och transportresurser kan även vara avgörande i hanteringen av en störning. Därför samarbetar transportsektorn inför samhällsstörningar.

Långvariga elavbrott, svåra stormar och översvämningar är exempel på händelser som kan drabba transportsektorn hårt. Planering krävs även för den värsta tänkbara samhällsstörningen; höjd beredskap och krig.

Vad är TP SAMS?

För att stärka transportsektorns möjligheter att förflytta passagerare och gods från A till B även vid samhällsstörningar, samverkar transportbranschen och myndigheterna genom TP SAMS. TP SAMS är ett sätt för transportbranschen och myndigheterna att tillsammans hitta lösningar på utmaningar som samhällsstörningar medför.

Har du frågor eller vill komma i kontakt med TP SAMS?

Hör gärna av dig till ordförande för TP SAMS: Anders Landén, klicka på "Kontakta oss" ovan.