Styrelsen

Järnvägen är ett system där många olika aktörer behöver samverka för att de högt ställda kvalitetsmålen ska nås och för att öka andelen nöjda resenärer och godstransportköpare. Därför består JBS styrelse av ledande företrädare för hela järnvägsbranschen.

Styrelse

Styrelsen för JBS består av ledande företrädare för myndigheter. Företrädarna träffas fyra gånger per år för att få de gemensamma initiativens utveckling och resultat redovisade samt ta beslut om förändringar i prioriteringar och målsättningar.

Ordförande: Lena Erixon
Sekretariat: Sofia Lundberg

Företrädare:
Byggföretagen, Catharina Elmsäter Svärd
Green Cargo, Ted Söderholm,
Jernhusen, Kerstin Gillsbro
MTR Nordic, Henrik Dahlin
SJ, Monica Lingegård
Svensk Kollektivtrafik, Johan Wadman
Trafikverket, Bo Netz
Tågföretagen, Pierre Sandberg

En gemensam plats för:

Västtrafik, Trafikförvaltningen Region Stockholm och Skånetrafiken.