Regionala Anläggningsforum

Syftet med anläggningsforumen, som genomförs både nationellt och regionalt, är att på ledningsnivå stärka dialogen i frågor som är centrala för utvecklingen av anläggningsbranschen.

De Regionala Anläggningsforumen äger rum fyra gånger om året och ger möjlighet till kunskapsöverföring mellan forumen på regional och nationell nivå.