Väl fungerande anläggningar, som bidrar till ökad tillgänglighet, är angeläget för hela branschen.

Nationell anläggningsdag

Inom Anläggningsforum genomförs kraftfulla satsningar för ökad produktivitet och innovationskraft som tar avstamp i hållbart byggande och förvaltande.

Tillsammans skapar vi hållbar samhällsnytta. Vi är en attraktiv, sund och säker bransch som genom dialog, tillit, förtroende och engagemang utvecklar den svenska transportinfrastrukturen.

Nationell Anläggningsdag genomförs en gång per år i november. Trafikverkets generaldirektör bjuder in till detta diskussionsforum för frågor av särskild aktualitet och stor betydelse för anläggningsbranschen. Inbjudna är verkställande direktörer/Sverigechefer för Trafikverkets största leverantörer samt verkställande direktörer för branschorganisationerna Byggföretagen, Innovationsföretagen och Maskinentreprenörerna. Från Trafikverkets sida deltar förutom generaldirektören, verksamhetsområdescheferna, chefen för Inköp & Logistik och chefsjuristen.