Gruppen för Nationell Samverkan inom trafiksäkerhetsområdet, GNS Järnväg

Gruppen för Nationell Samverkan Järnväg (GNS Järnväg) var en arena för utbyte av kunskap och koordinering av verksamheter inom trafiksäkerhetsområdet i syfte att förverkliga Nollvisionen.

GNS järnväg är numera nedlagt, och ingår som en del av Forum för hantering av gemensamma trafiksäkerhetsrisker (FRI).

GNS Järnväg höll det första mötet 6 mars 2012 och det sista mötet 5 april 2018.

Du hittar dokumentation från gruppens möten via länken nedan.

Dokumentation GNS järnväg