pusselbitar som förs mot varandra

Branschsamarbete i inköpsprocessen

Som beställare kan Trafikverket genom sitt agerande påverka utvecklingen av goda affärer. Genom att ge leverantörerna rätt förutsättningar och drivkrafter kan vi tillsammans förbättra produktivitet och innovationsgrad.

Utbyte med leverantörerna sker genom Trafikverkets centrala funktion "Inköp och Logistik" och är kopplat till inköpsprocessen vid bland annat följande tillfällen:

  • Nationell Leverantörsdag
  • Regionala Leverantörsdagar
  • Ömsesidiga uppföljningar på leverantörsnivå
  • Nationella leverantörsteam

Läs mer om hur vi arbetar med upphandling på vår upphandlingssida. Där hittar du också våra aktuella och planerade upphandlingar samt kontaktuppgifter till våra upphandlare.

Upphandling