Viltolyckskartor

Här nedan kan du ta del av viltolyckskartor för femårsperioden 2018-2022. Kartorna visar olyckor med klövvilt per län. Klövvilt omfattar inte ren eftersom de är tamdjur. Mörkare färg indikerar högre olycksfrekvens.