Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Drönarbild. Foto: Peab Air
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Uppskattat studiebesök på ekodukt Sandsjöbacka lördagen 1 september

Projektgruppen för byggandet av ekodukten bjöd in till ett speciellt studiebesök där samrådsintressenter, sakägare, boende och leverantörer fick guidade turer och där det fanns möjlighet till mingel och frågor.

Förutom fika, älggodis och älgreflexer fick alla med sig en broschyr som berättar om ekodukten och de faunaåtgärder som byggts på sträckan Mölndal–Kungsbacka, samt det fortsatta uppföljningsarbetet.

Några av eleverna och lärarna som jobbat med ekodukten var med på studiebesöket. Eleverna har fått lära sig om ekosystemtjänster och förutsättningarna för liv och biologiskt mångfald.

Kristina Balot och Göran Hannrup. Foto:Trafikverket
Kristina Balot och Göran Hannrup. Foto:Trafikverket

– De har fått se, känna, lyssna till och lära sig mer om de ekologiska systemen som ligger till grund för allt liv. Vegetationen och de olika biotoperna är ett konkret exempel på hur elevernas arbete bidrar till ett varierat landskap som gynnar den biologiska mångfalden. Kunskap är viktigt och vi vill ha handlingskraftiga ungdomar. De är våra framtida beslutsfattare, säger Maria Lindqvist, lektor och pedagogisk projektledare för LONA-projektet i Kungsbacka kommun.

Trafikverket och Peab har haft ett mycket gott samarbete genom hela entreprenaden.

– Det har varit tufft emellanåt, men för det mesta många glada skratt på arbetsplatsen. Vi höll vår tidplan, vår budget och fick vår önskade utformning och är mycket nöjda med slutresultatet. Vi tackar Peab för deras goda arbete. Det har blivit precis enligt vår vision, säger projektledare Kristina Balot på Trafikverket. Peabs arbetschef Göran Hannrup instämmer.

Många frågor ställdes till guiderna: Hur hittar djuren ekodukten? Vilka kommer att använda den? Kan man följa ekodukten och djuren på något sätt? Vem sköter ekodukten?

Kristina Balot och Mats Lindqvist.
Kristina Balot och Mats Lindqvist ser fram emot att följa upp faunan vid ekodukten under kommande fem år. Foto: Kerstin Eriksson, Trafikverket

Vi berättade att vi via studier och inventeringar hittat ett lämpligt läge som bland annat styrs av djurens rörelsemönster, boendemiljöer i landskapet och ekologiska samband. Vi vet redan nu att djuren använder ekodukten genom våra spårningar och inventeringar. Det är många olika typer av djur som använder ekodukten från älg, rådjur, dovhjort, vildsvin, hare, räv, hasselmus, kräldjur till insekter, steklar och fladdermöss. Vi har skapat biotoper (boendemiljöer) på bron för djuren vilket främjar den biologiska mångfalden, berättar Kristina.

Förutom spårningar kommer autokameror användas som tar bilder på djuren. Våra uppföljningar redovisas på en hemsida i framtiden. Vald entreprenör sköter bron under 5 år sedan tar Trafikverket över skötseln. I vår broschyr juni 2018 står det mer om ekodukten.

Bilderna nedan får användas av press och media i redaktionellt material om faunapassagen. Ange fotograf vid publicering.