Projektet Bygga med BASTA

Projektet bygga med BASTA utförs för att ytterligare utveckla incitament och drivkrafter för ett giftfritt byggande.

Projektet är ett samverkansprojekt mellan Trafikverket, BASTA – IVL Svenska Miljöinstitutet, och enskilda entreprenörer (Skanska och Infranord). Projektet ska fungera som inspiration och gott exempel för andra projekt. Resultatet av projektet kan också användas för att utveckla kravställandet på framtida bygg- och anläggningsprojekt.

Pilotprojekt

Inom ramen för Bygga med BASTA mäter man i ett antal pilotprojekt hur långt det i nuläget är möjligt att bygga utan kemiska produkter, material och varor som innehåller farliga ämnen. Resultatet av pilotprojekten ska ge en bild av nuläget och bidra med viktiga erfarenheter för fortsatt arbete för att fasa ut farliga ämnen från anläggningsprodukter.

Tre pilotprojekt är genomförda:

  • Investeringsprojekt Väg RV49 – byggande av landsväg och bro
  • Underhållsentreprenad Väg DO Nordvärmland – underhåll av landsväg inklusive trumbyten
  • Järnvägsentreprenad Moholm Falköping – kontaktledningsbyte

Mer information och slutrapport från respektive projekt finns via länkarna nedan.