Nuvarande bekämpningsmetod och körplaner

Trafikverket strävar efter att utveckla allt bättre metoder för att öka effektiviteten både tekniskt och miljömässigt.

Årligen genomförs en behovsanalys som ligger till grund för vilka sträckor längs järnvägen som ska åtgärdas. Bekämpning sker enbart på synlig vegetation där den bästa nuvarande tekniken används och sker under kontrollerade former. Personalen är utbildad och har särskild behörighet att hantera aktuellt preparat.