Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kemikaliegranskningsfunktionens måluppfyllelse 2017

Hur väl uppfyller vi våra mål? Tabellen redovisar resultatet av granskningen och uppdateras varje månad.

Mål 2017

  • Genomsnittlig granskningstid ska understiga 2 arbetsdagar.
  • Granskningstiden för varje enskilt ämne ska understiga 5 arbetsdagar.
  • Användning av kemiska produkter med utfasningsämnen ska minska.
  • Mer än 97 procent av produkterna ska vara korrekt klassade.

Tid för granskning

 Totalt 2017
Genomsnittlig granskningstid i dagar 1,7

Kommentar till måluppfyllelse: Målet är uppfyllt. Genomsnittlig granskningstid understiger 2 arbetsdagar.

Granskade produkter fördelade per grupp

Kemiska produkter med utfasningsämnen enligt Trafikverkets kriterier

Tabellen redovisar använda kemiska produkter

 20102011201220132014201520162017
Kemiska produkter med utfasningsämnen 37 13 8 11 6 6 14 7

Kommentar till måluppfyllelse: Användningen av utfasningsämnen i Trafikverkets verksamhet ligger på en fortsatt låg nivå.

Produkter som är korrekt klassade

Kommentar till måluppfyllelse: Stickprovskontroll har ej genomförts under året. Intervall för stickprovskontroller är vart annat år samt vid behov.