Kemikaliegranskningsfunktionens måluppfyllelse 2017

Hur väl uppfyller vi våra mål? Tabellen redovisar resultatet av granskningen och uppdateras varje månad.

Mål 2017

  • Genomsnittlig granskningstid ska understiga 2 arbetsdagar.
  • Granskningstiden för varje enskilt ämne ska understiga 5 arbetsdagar.
  • Användning av kemiska produkter med utfasningsämnen ska minska.
  • Mer än 97 procent av produkterna ska vara korrekt klassade.

Tid för granskning

 Totalt 2017
Genomsnittlig granskningstid i dagar 1,7

Kommentar till måluppfyllelse: Målet är uppfyllt. Genomsnittlig granskningstid understiger 2 arbetsdagar.

Granskade produkter fördelade per grupp

Kemiska produkter med utfasningsämnen enligt Trafikverkets kriterier

Tabellen redovisar använda kemiska produkter

 20102011201220132014201520162017
Kemiska produkter med utfasningsämnen 37 13 8 11 6 6 14 7

Kommentar till måluppfyllelse: Användningen av utfasningsämnen i Trafikverkets verksamhet ligger på en fortsatt låg nivå.

Produkter som är korrekt klassade

Kommentar till måluppfyllelse: Stickprovskontroll har ej genomförts under året. Intervall för stickprovskontroller är vart annat år samt vid behov.