Kemikaliegranskningsfunktionens måluppfyllelse 2016

Hur väl uppfyller vi våra mål? Tabellen redovisar resultatet av granskningen och uppdateras varje månad.

Mål 2016

  • Genomsnittlig granskningstid ska understiga 2 arbetsdagar.
  • Granskningstiden för varje enskilt ämne ska understiga 5 arbetsdagar.
  • Användning av kemiska produkter med utfasningsämnen ska minska.
  • Mer än 97 procent av produkterna ska vara korrekt klassade.

Tid för granskning

 Totalt 2016
Genomsnittlig granskningstid i dagar 2,7

Kommentar till måluppfyllelse: Mål ej uppfyllt. Åtgärdsplan framtagen.

Granskade produkter fördelade per grupp

 JanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDecTot
Grupp A 14 24 30 32 24 41 5 6 14 17 30 24 261
Grupp B 32 35 51 38 25 69 11 15 13 27 30 37 383
Grupp C 3 3 8 4 0 2 2 1 2 1 2 1 29
Grupp D 0 1 4 1 0 3 0 0 0 0 0 0 9
Ej Märkningspliktig 25 44 44 30 8 30 8 11 18 8 21 15 262
Ej fullständiga, varor  eller hygienprodukter 17 8 10 9 7 13 7 1 6 6 11 15 110
Totalt antal inkomna ansökningar 91 115 147 114 64 158 33 34 53 59 94 94 1054

Kemiska produkter med utfasningsämnen enligt Trafikverkets kriterier

Tabellen redovisar använda kemiska produkter

 2010201120122013201420152016
Kemiska produkter med utfasningsämnen 37 13 8 11 6 6 14

Kommentar till måluppfyllelse: Användningen av utfasningsämnen i Trafikverkets verksamhet ligger på en fortsatt låg nivå.

Produkter som är korrekt klassade

Kommentar till måluppfyllelse: Stickprovskontroll har ej genomförts under året. Intervall för stickprovskontroller är vart annat år samt vid behov.