Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kemikaliegranskningsfunktionens måluppfyllelse 2015

Hur väl uppfyller vi våra mål? Tabellen redovisar resultatet av granskningen och uppdateras varje månad.

Mål 2015

Granskningstiden ska understiga 5 arbetsdagar. Mer än 97 procent av produkterna ska vara korrekt klassade.

Tid för granskning

  Totalt 2015
Genomsnittlig granskningstid i dagar 2,3

 

Granskade produkter fördelade per grupp

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Tot
Grupp A 5 9 12 27 24 15 22 10 9 21  16 22 192 
Grupp B 28 16 19 47 43 18 34 19 12 16  25 10 287
Grupp C 3 3 2 1 2  1 4 2 0 1  1 1 21
Grupp D 1 1 0 0 2  0 1 2 0 0  1 0 8
Ska ej granskas 18 24 6 20 6  6 9 13 10 17  23 18 170
Ej fullständiga 14 3 1 6 1  4 5 4 3 8  10 3 62
Totalt antal inkomna ansökningar 69 56 40 101 78 44 75 50 34 63  76 54 740