Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trädfällning efter skogsbrand.

Effekter av ett nytt klimat märks redan – samhället måste bli mer robust. Foto: Kjell Gustavsson

Trafikverkets arbete med klimatanpassning

Trafikverket är en av många aktörer i arbetet med klimatanpassning. Vi inledde vårt strategiska arbete 2014 och har i dag fokus på att uppnå de krav som ställs i den nya klimatanpassningsförordningen.

Trafikverkets klimatanpassningsstrategi består av tre delar och handlar om hur Trafikverket ska

  • skapa förutsättningar för effektivt arbete med klimatanpassning
  • förebygga negativa följder av klimatets påverkan genom att skapa robusta anläggningar
  • hantera effekter av klimatets påverkan

Strategin följdes av en handlingsplan år 2016. I handlingsplanen fanns 18 aktiviteter. När dessa hade utförts togs en ny handlingsplan fram 2017. Aktiviteterna i den nya handlingsplanen ska utföras 2018-2019. Den 1 oktober 2018 redovisade Trafikverket ett regeringsuppdrag om myndighetens klimatanpassningsarbete. I rapporten beskrivs bland annat konsekvenserna av klimatförändringarna och hur Trafikverket arbetar strategiskt med klimatanpassningsarbetet. I rapporten beskrivs också hur arbetet med de två handlingsplanerna har framskridit.

2018 fick Sverige en nationell klimatanpassningsstrategi och den följdes upp med en klimatanpassningsförordning, vilken trädde i kraft 2019. Förordningen berör ett stort antal aktörer, inklusive Trafikverket. Vårt klimatanpassningsarbete kommer att fokusera mycket på de krav som ställs på oss i förordningen.

Klimatanpassningsportalen
Trafikverket är sedan 2014 med i Myndighetsnätverket för klimatanpassning. Nätverket leds av SMHI och arbetet finns presenterat på webbplatsen Klimatanpassning.se.