Anmälan till Strategisk dialog Västra stambanan på lång sikt

Under kommande planperiod är ett stort antal åtgärder planerade på Västra stambanan Stockholm–Göteborg. Därför vill vi informera om och diskutera en önskad prioritering av åtgärder och dess trafikpåverkan med presumtiva sökande och andra intressenter.

Västra stambanan sträcker sig från Göteborg i väster till Stockholm i öster. Under de kommande åren är det ett mycket stort antal åtgärder planerade för att höja Västra stambanans robusthet. Trafikverket vill därför bjuda in till en mötesserie för att diskutera och arbeta ihop med presumtiva sökande och andra externa intressenter för att arbeta fram en prioritering av den stora mängd planerade åtgärder kommande år, 2025-2030.

Anmäl dig till Strategisk dialog Västra stambanan väster om Hallsberg

Du kan välja om du vill delta i de möten som i nuläget är planerade, eller om du bara vill vara medlem i forumet och därmed försäkra dig om att få information om vad som sker inom forumet.

I nuläget är ett uppstartmöte planerat till 23 maj 2022 klockan 10–11:30.

Om du har frågor, eller om du redan är anmäld till en mötesserie och vill avanmäla dig, använd formuläret under Kontaktuppgifter (finns längre upp på sidan).