Anmälan till Strategisk dialog Södra stambanan, Alvesta-Hässleholm

Under de kommande åren är flera stora investeringsprojekt planerade till Södra stambanan, på delsträckan mellan Alvesta och Hässleholm. Vi vill därför informera om och diskutera dem med presumtiva sökande och andra intressenter.

Under de kommande åren är flera stora investeringsprojekt planerade till sträckan mellan Alvesta och Hässleholm. Det rör sig bland annat om kontaktledningsarbeten och växelbyten på stationerna och linjen där emellan.

Dessa åtgärder förväntas alla få mycket stor påverkan på trafiken under genomförandet, och Trafikverket vill därför informera om och diskutera dem med presumtiva sökande och andra externa intressenter.

Anmäl dig till Strategisk dialog Södra stambanan

Du kan välja om du vill delta i de möten som i nuläget är planerade, eller om du bara vill vara medlem i forumet och därmed försäkra dig om att få information om vad som sker inom forumet.

I nuläget planeras ett första möte under början av år 2023.

Om du har frågor, eller om du redan är anmäld till en mötesserie och vill avanmäla dig, använd formuläret under Kontaktuppgifter (finns längre upp på sidan).