Anmälan till Strategisk dialog Mälardalen

Under de kommande åren är ett mycket stort antal åtgärder planerade till järnvägsnätet runt Mälardalen. Vi vill därför informera om och diskutera deras trafikpåverkan med presumtiva sökande och andra externa intressenter.

Med Mälardalen menas i det här fallet ett område som avgränsas ungefär av Åby i söder, Hallsberg i väster, Avesta Krylbo–Storvik–Gävle  i norr och Stockholm i öster. Bland åtgärderna som kommer att diskuteras i detta forum återfinns Ostlänkens anslutning i Gerstaberg, Resecentrum i Nyköping, Fyrspårsutbyggnad på Mälarbanan och spårbyte Tillberga–Jädersbruk.

Anmäl dig till Strategisk dialog Mälardalen

Du kan välja om du vill delta i de möten som i nuläget är planerade, eller om du bara vill vara medlem i forumet och därmed försäkra dig om att få information om vad som sker inom forumet.

Ytterligare möten kommer att äga rum i forumet, men datum för det är ännu inte bestämt.

Om du har frågor, eller om du redan är anmäld till en mötesserie och vill avanmäla dig, använd formuläret under Kontaktuppgifter (finns längre upp på sidan).