Trafikverket återbetalar emissionsavgift för arbetsfordon

Trafikverket betalar tillbaka emissionsavgifter för arbetsfordon. Har ditt företag betalat sådana avgifter - skicka oss en begäran för att få pengarna tillbaka.

Trafikverket tar ut emissionsavgift från järnvägsföretag baserat på självdeklaration av förbrukad mängd drivmedel. Trafikverket har till och med maj 2016 tagit ut emissionsavgift även för arbetsfordon. Definitionen på användning vid arbetsfordon när det gäller avgifter är fordon som utför arbete åt Trafikverket eller är på väg till eller från sådana arbeten.

Trafikverket har i samband med att avgiften togs bort, fått indikationer på att det varit svårt att se att vi tillsett att de som ska betala denna också har betalat. Trafikverket avser därför att betala tillbaka emissionsavgift för arbetsfordon till de som betalat denna under perioden april 2010 till och med maj 2016. Skälet är att Trafikverket inte kan garantera att alla behandlats lika när det gäller avgiften.

Trafikverket uppmanar därför de som betalat emissionsavgift för arbetsfordon och vill ha den krediterad att inkomma med underlag för det. Endast den del av emissionsavgiften som avser emissionsavgiften för arbetsfordon får omfattas av begäran om kreditering.

Begäran om kreditering av faktura gällande emissionsavgift för arbetsfordon vill Trafikverket ha senast 31 mars 2018.

Begäran skickas till fakturering.jarnvag@trafikverket.se. Begäran ska innehålla Trafikverkets fakturanummer, vilket kontrakt och vilken entreprenör som haft kontraktet med Trafikverket om den som begär kreditering inte själv varit entreprenör, vilken typ av emissionsavgift samt vilken kvantitet som begäran avser.

Har du frågor om begäran, skicka dem till fakturering@jarnvag.se