Samrådsutgåva för JNB 2022

Här finns samrådsutgåvan för Järnvägsnätsbeskrivning 2022. Samrådstiden är från den 1 oktober till den 31 oktober klockan 15.00.

I och med JNB 2022 så ändras strukturen i dokumentet, i korthet har den utökats med ytterligare ett kapitel och tjänsterna beskrivs nu i 2 kapitel men tillsammans med avgifterna. Bilagornas numrering anger fortfarande vilken kapiteltillhörighet de har. Den nya strukturen är en följd av ett beslut inom RailNetEurope samarbetet. I dokumentet Vad har flyttats och till vilken plats, se länk till dokumentet nedan, går det att se vart någonstans en text i den gamla strukturen återfinns i JNB 2022 och tvärt om.

Vad har flyttats och till vilken plats (excel, 80 kB)
Sammanställning över sakförändringar i JNB 2022 (pdf, 811 kB)
Tågplan 2022 års trafikeringsavtalsmallar

Samrådssvar lämnas till jnb@trafikverket.se eller per post till:

Trafikverket
Järnvägsnätsbeskrivning 2022 samrådssvar
781 89 Borlänge