Samrådsutgåva för JNB 2023

Här finns samrådsutgåvan för järnvägsnätsbeskrivning 2023. Samrådstiden är från 5 oktober till 31 oktober.

Samrådssvar lämnas till jnb@trafikverket.se eller per post till:

Trafikverket
Järnvägsnätsbeskrivning 2023 samrådssvar
781 89 Borlänge

Sammanställning över förändringar JNB 2023 (pdf, 769 kB)
Trafikeringsavtalsmallar Tågplan 2023

Alla dokument öppnas i nytt fönster.