Samråd Järnvägsnätsbeskrivning 2023

Här presenteras de samråd som genomförs om Järnvägsnätsbeskriving 2023.

Samråd för avvikelsemeddelande 1

Inbjudan till samråd (pdf, 597 kB)
Samrådsunderlag avvikelsemeddelande 1 (pdf, 934 kB)
Redovisning av samrådssvar avvikelsemeddelande 1 (pdf, 805 kB)

Samråd för avvikelsemeddelande 2

Inbjudan till samråd (pdf, 594 kB)
Samrådsunderlag avvikelsemeddelande 2 (pdf, 934 kB)
Redovisning av samrådssvar avvikelsemeddelande 2 (pdf, 207 kB)

Samråd för avvikelsemeddelande 3

Inbjudan till samråd (pdf, 194 kB)
Samrådsunderlag avvikelsemeddelande 3 (pdf, 572 kB)
Redovisning av samrådssvar avvikelsemeddelande 3 (pdf. 555 kB)

Samråd för avvikelsemeddelande 4

Inbjudan till samråd (pdf, 593 kB)
Samrådsunderlag avvikelsemeddelande 4 (pdf, 741 kB)
Redovisning av samrådssvar avvikelsemeddelande 4 (pdf, 413 kB)

Samråd för avvikelsemeddelande 6

Inbjudan till samråd (pdf, 591 kB)
Samrådsunderlag avvikelsemeddelande 6 (pdf, 480 kB)
Redovisning av samrådssvar avvikelsemeddelande 6 (pdf, 791 kB)

Samråd för avvikelsemeddelande 7

Inbjudan till samråd (pdf, 597 kB)
Samrådsunderlag avvikelsemeddelande 7 (pdf, 484 kB)
Redovisning av samrådssvar avvikelsemeddelande 7 (pdf, 569 kB)

Samråd för avvikelsemeddelande 8

Inbjudan till samråd (pdf, 591 kB)
Samrådsunderlag avvikelsemeddelande 8 (pdf, 349 kB)
Redovisning av samrådssvar avvikelsemeddelande 8 (pdf, 208 kB)

Samråd för avvikelsemeddelande 9

Inbjudan_till samråd (pdf, 592 kB)
Samrådsunderlag avvikelsemeddelande 9 (pdf, 1 MB)
Komplettering av samrådsunderlag avvikelsemeddelande 9 (pdf, 338 kB)
Redovisning av samrådssvar avvikelsemeddelande 9 (pdf, 748 kB)

Samråd för avvikelsemeddelande 10

Inbjudan till samråd (pdf, 596 kB)
Samrådsunderlag avvikelsemeddelande 10 (pdf, 598 kB)