Samråd Järnvägsnätsbeskrivning 2023

Här presenteras de samråd som genomförs om Järnvägsnätsbeskriving 2023.

Samråd för avvikelsemeddelande 1

Inbjudan till samråd (pdf, 597 kB)
Samrådsunderlag avvikelsemeddelande 1 (pdf, 934 kB)
Redovisning av samrådssvar avvikelsemeddelande 1 (pdf, 805 kB)

Samråd för avvikelsemeddelande 2

Inbjudan till samråd (pdf, 594 kB)
Samrådsunderlag avvikelsemeddelande 2 (pdf, 934 kB)
Redovisning av samrådssvar avvikelsemeddelande 2 (pdf, 207 kB)

Samråd för avvikelsemeddelande 3

Inbjudan till samråd (pdf, 194 kB)
Samrådsunderlag avvikelsemeddelande 3 (pdf, 572 kB)
Redovisning av samrådssvar avvikelsemeddelande 3 (pdf. 555 kB)

Samråd för avvikelsemeddelande 4

Inbjudan till samråd (pdf, 593 kB)
Samrådsunderlag avvikelsemeddelande 4 (pdf, 741 kB)
Redovisning av samrådssvar avvikelsemeddelande 4 (pdf, 413 kB)

Samråd för avvikelsemeddelande 6

Inbjudan till samråd (pdf, 591 kB)
Samrådsunderlag avvikelsemeddelande 6 (pdf, 480 kB)
Redovisning av samrådssvar avvikelsemeddelande 6 (pdf, 791 kB)

Samråd för avvikelsemeddelande 7

Inbjudan till samråd (pdf, 597 kB)
Samrådsunderlag avvikelsemeddelande 7 (pdf, 484 kB)
Redovisning av samrådssvar avvikelsemeddelande 7 (pdf, 569 kB)

Samråd för avvikelsemeddelande 8

Inbjudan till samråd (pdf, 591 kB)
Samrådsunderlag avvikelsemeddelande 8 (pdf, 349 kB)
Redovisning av samrådssvar avvikelsemeddelande 8 (pdf, 208 kB)

Samråd för avvikelsemeddelande 9

Inbjudan_till samråd (pdf, 592 kB)
Samrådsunderlag avvikelsemeddelande 9 (pdf, 1 MB)
Komplettering av samrådsunderlag avvikelsemeddelande 9 (pdf, 338 kB)
Redovisning av samrådssvar avvikelsemeddelande 9 (pdf, 748 kB)

Samråd för avvikelsemeddelande 10

Inbjudan till samråd (pdf, 596 kB)
Samrådsunderlag avvikelsemeddelande 10 (pdf, 598 kB)
Redovisning av samrådssvar avvikelsemeddelande 10 (pdf, 229 kB)

Samråd för avvikelsemeddelande 11

Inbjudan till samråd (pdf, 45 kB)