Denna nyhet är äldre än 6 månader

Samrådsunderlag för avvikelsemeddelande 10 för JNB 2023 och avvikelsemeddelande 1 för JNB 2024

Trafikverket avser att ändra innehållet i Järnvägsnätsbeskrivning 2023 och Järnvägsnätsbeskrivning 2024. Samrådsperioden startar den 24 februari.

Samråd sker under tiden 24 februari till den 17 mars.

Samrådsunderlag

Beslut om samråd avvikelsemeddelande 10 Järnvägsnätsbeskrivning 2023 (pdf, 594 kB)
Beslut om samråd avvikelsemeddelande 1 Järnvägsnätsbeskrivning 2024 (pdf, 591 kB)

Samrådssvar

Samrådssvar mejlas till jnb@trafikverket.se

eller per post till:

Trafikverket
Järnvägsnätsbeskrivning samrådssvar
781 89 Borlänge