Denna nyhet är äldre än 6 månader

Avvikelsemeddelande 10 för JNB 2023 och avvikelsemeddelande 1 för JNB 2024

Trafikverket har efter genomfört samråd fattat beslut om ändringar i JNB 2023 och JNB 2024.

På följande sidor finns länkar till Trafikverkets beslut om ändringarna.

Innehållet i avvikelsemeddelande 10 för JNB 2023 finns under rubriken Avvikelsemeddelande 10: 2023-03-24.

Innehållet i avvikelsemeddelande 1 för JNB 2024 finns under rubriken Avvikelsemeddelande 1: 2023-03-24.