Ersättning för merkostnader i tågproduktion utgår

Möjligheten att ansöka om ersättning för merkostnader enligt Järnvägsnätsbeskrivningen (JNB) 7.4.3, för försenade och inställda tåg utgår.

Detta enligt avvikelsemeddelande 8, Järnvägsnätsbeskrivning 2018.