Undantag från kvalitetsavgifter

Nedan hittar du beslut om undantag från tillämpning av verksamhetsstyrning med kvalitetsavgifter.

Verksamhetsstyrning med kvalitetsavgifter tillämpas endast under normala driftsförhållanden. När Trafikverket finner att normala driftsförhållanden inte längre råder, upphör tillfälligt tillämpningen av systemet under tiden fram till dess att normala driftsförhållanden åter råder.

Nedan visas de tidsintervall där beslut finns om avaktivering av kvalitetsavgiftsmodellen.

Beslut 2017

FrånTill
2017-04-07 15:00 2017-04-08 15:00

Beslut 2013

Från Till
2013-10-28 16:00 2013-10-31 12:00
2013-11-12 16:00 2013-11-23 00:00
2013-12-05 18:00 2013-12-11 00:00
 2013-12-12 00:00 2013-12-15 23:59