Bokningsavgift och kvalitetsavgift för akut inställda tåg

Trafikverket inför avgifter för att avboka och akut ställa in tåg. På den här sidan finns information som är gemensam för de båda avgifterna.

Det finns två olika avgifter.

  • En för avbokade tåg som enbart JF betalar (i JNB kallad bokningsavgift, se JNB kap 6.4 för mer information)
  • En för akut inställda tåg som både JF och Trafikverket kan få betala beroende på vem som förorsakat inställelsen (i JNB kallad kvalitetsavgift för akut inställda tåg, se JNB kap 6.5 för mer information).

IT-system

Avbokningar och akuta inställelser av tåg kommer att hanteras i systemen Ansökan om Kapacitet (AoK) och Trainplan (TP). JF jobbar enbart i AoK.

Orsakskoder

Vid en avbokning/inställelse ska orsakskod anges. Orsakskoderna är grund för uppföljning av tågplan, analys för åtgärder och för fördelning av avgifter mellan järnvägsföretag/trafikorganisatör och Trafikverket.

Orsak till inställelseKod i IT-system
Banarbete – fastställt BAP B
Banarbete – förändrat/nytillkommet E
Driftledning D
Infrastruktur I
Olycka/Yttre tillbud och Externa händelser  O
Felaktig planering W
Följdorsak F
Järnvägsföretag J

Tilldelad kapacitet som inte avbokats eller ställts in akut, men som ändå inte används

Ordinarie avgifter för tågläget ska betalas.