Om tekniska tjänster och API:er för MPK

Här finns information till järnvägsföretag om ingångar för tekniska tjänster, dokumentation och data.

Kunder som vill använda tekniska gränssnitt kan med hjälp av nedanstående tjänster få information om förutsättningar inför ansökan.
Läs mer på sidan Tekniska tjänster vid ansökan om kapacitet på järnväg

Kunder som önskar utnyttja Trafikverkets APIer (såsom MPK Produktionsplan och MPK Leveransplan) hänvisas till Datautbytesportalen (annan webbplats)

Projekt MPK/MPK Start har sedan länge ett externt arbetsrum: MPK – samverkan med branschen MPK. Ta kontakt med Support Järnväg för att få tillgång till arbetsrummet, se kontaktuppgifter längre upp på sidan. I arbetsrummet finns bland annat relevanta arkitekturdokument i följande mapp 1.14 - Alla dokument. Börja med att gå igenom MPK external interfaces architecure document list.
Länk till arbetsrum: MPK (externt arbetsrum)

Testdata avseende T23 med start den 17 januari 2023

Den integrationstestmiljö (T3INttest) som har använts under de senaste månaderna kommer även fortsättningsvis att användas. I syfte att tillhandahålla bättre testdata, har Trafikverket tagit en kopia produktionsmiljön per den 12 januari 2023. Detta utgjorde således en produktionskopia per den 12 januari 2023 men uppdateras sedan endast med de förändringar som ansöks och planeras i testmiljön. Syftet är att externa aktörer ska få möjlighet att validera utdata och kombinera olika datamängder (avseende samma testtåg). 

För att ansöka om nya testtåg eller till exempel inställelse används MPK Korttid i test:

[INTTEST] MPK Korttid
Efter inloggning på Min sida väljer du:

  • Ansökningar hanteras av Trafikverket i den turordning som de inkommer.
  • När planeringen är klar så kan tidtabellsdata som vanligt hämtas via Datacache-Test.