Gemensamt underhållsstöd (Gus)

Gus är ett projekt som ska effektivisera underhållet av väg och järnväg. Införandet av nya arbetssätt och ett nytt systemstöd ger bättre koll på anläggningen och ökade möjligheter till proaktivitet.

Utnyttjandet av våra vägar och järnvägar ökar hela tiden – likaså underhållsbehovet av dessa. En viktig del för att lösa de utmaningarna som finns är digitaliseringen av Trafikverkets infrastruktur och dess förvaltning. Projekt Gus samlar information om anläggningen och om underhållsåtgärderna i ett gemensamt systemstöd som både Trafikverket och entreprenörerna har tillgång till. Det nya systemstödet och de nya arbetssätten ger möjligheter att planera, beställa, leda och följa upp underhållsverksamheten på ett mer effektivt sätt.

Illustration.
 

Utrullning

Utrullningen av Gus har redan påbörjats. Kontrakten för järnvägstunnlarna Hallandsås, Citytunneln och Citybanan arbetar redan idag i it-stödet Maximo och i de nya arbetssätten. Under hösten 2020 fortsätter vi utrullningen med kontrakten för leveransuppföljning på baskontrakten för järnväg. Under 2021 är det dags för infrasystem väg, icke linjebunden kraft järnväg, stationsförvaltning och pilot för besiktning av järnväg. Utrullningen sker etappvis fram till projektets avslut som är planerat till 2022.